top of page
Blue MCP10684_edit.jpg

Բարեւ!  Պարև!
 

You’ve come to the right place to find or request a book talk/customized event, buy the book, and read press & articles.

 

Check back often for updates!

Դեբյուտային վեպը կլինի 2022 թ

Ո՞վ է թողել տիկնիկը մորաքույր Վիքիի գերեզմանում:

Թորի Չուրմարթյանը մեծացել է՝ լսելով իր տատիկի և մեծ մորաքույրների պատմությունները հին օրերի մասին Գուրինում (Հայաստան) իրենց նվիրական տանը:  Թորիին իր եղբոր և զարմիկների հետ հաճախ տատիկները ասում էին, որ հետ գնա իրենց գեղեցիկ բակի ծառի մոտ՝ գտնելու ոսկին և տիկնիկները, որոնք թաղել են 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանության ժամանակ իրենց տեղահանությունից առաջ: Տարիներ անց, երբ այցելում էր իր մահացած մորաքրոջ գերեզմանը, Թորին և նրա ամուսինը ապշած էին մորաքույր Վիքիի գերեզմանի մոտ տիկնիկ և ծաղիկներ գտնելով:  Ո՞վ կարող էր թողնել նրանց:  Ի՞նչ գաղտնիքներ է բերել իր քաջ մորաքույրը գերեզման.

Հիմնված լինելով իրական պատմության վրա և ոգեշնչված պատմական իրադարձություններից, հետևեք Թորիին, երբ նա բացահայտում է թաքնված գաղտնիքները, որոնք ավելի խորն են կապում իրեն այն կնոջ հետ, ում անունը ստացել է:

new-banner.png
BG3 (1).png

A Booklife Review of Who She Left Behind

Screenshot 2024-04-10 at 6.32.26 AM.png

THE MAKING OF

"Who She Left Behind"

While most mothers can effortlessly recite the precise date, time, weight, height, and other details of their babies' births, my family would attest that while I hold those first moments with my own children dear, I am not good at remembering dates. Yet, I know the exact date, time, and location of the birth of Who She Left Behind. It was on Saturday, May 23, 2015, at 11:48 a.m. when I had the epiphany: it's a girl, and her story needs to be told. 

Read about "The making of 'Who She Left Behind'" on the Armenian Weekly.

Screenshot 2023-11-15 at 4.48.05 AM.png

View Award-Winning Accolades:

Buy and
Review Now!

download.png
OGP.png
62a6324d03a870b920cbfd3b.png
download-(1).png
HFC LOGO Gold PNG.png
VAW - bookshop.org logo.png
Screenshot 2023-11-15 at 5.35.24 AM.png
Screenshot 2023-11-15 at 5.40.34 AM.png

Victoria Waterman's captivating debut is a searing, multi-generational account of one family's legacy of love, trauma and resilience. With events unfolding in Massachusetts, Rhode Island, modern Turkey and the Syrian desert, Who She Left Behind, is a harrowing tale of the Armenian Genocide which highlights the female voices long since erased or forgotten from history. Waterman breathes life into her characters, mothers and daughters separated and displaced by war, who join forces to uncover and heal historical and familial wounds. Her sumptuous writing and uncommon wisdom about the human spirit will haunt readers as much as it beguiles them. Who She Left Behind is a book about the beauty and terror of what it means to be human.


Aline Ohanesian
Author of Orhan's Inheritance,
a Finalist for the Dayton Literary Peace Prize

As Featured In

bottom of page